مدیریت شبکه و امنیت

ppc - مدیریت شبکه و امنیت

مدیریت شبکه

در شرايط کنوني امکان سنجي و طراحي شبکه، ضرورت بر امنيت و مديريت اطلاعات و حفاظت يکپارچه براي سيستم هاي کامپيوتري در اولويت اهداف مديران IT قرار گرفته است، بدين منظور استفاده از سيستم هاي امنيت، مديريت شبکه و انتخاب آنتي ويروسي مناسب که داراي مديريت متمرکز و کارآمد با کنسول مرکزي و به روز رساني مستمر باشد از اهميت بسزايي برخوردار گشته اند.
  • امکان سنجی و بررسي هاي اوليه در راستای نياز مشتريان با
  • ارائه راهکارهای مورد نياز و طراحي مدل منطقي قابل اجرا برای مشتريان